7135294huisvestingenergie.jpg

SECTORNIEUWS 12/01/2022

Wijziging Vlaams Energiedecreet

Om de energietransitie in gebouwen te versnellen, wijzigt Vlaanderen het Energiedecreet op een aantal punten. Dit omvat een aantal maatregelen zoals

- het afschaffen van het kostenplafond van 250 euro voor een aardgasaansluiting bij nieuwbouw;

- een verbod op propaan- of butaannetten waar ook geen aardgasnet mag liggen;

- verplichte combinatie met een warmtepomp voor gasketels in nieuwbouw vanaf 2023;

- verbod op aardgasaansluiting in nieuwbouw vanaf 2026;

- een uitbreiding van de renovatieplicht bij woningen.

Er komt ook een aangepast sanctiemechanisme voor wanneer deze regels niet worden nageleefd. Daarnaast wordt nog een hele reeks andere aspecten onder de loep genomen, onder meer over energie-intensieve bedrijven of leidingen onder gemeentewegen. Het voorontwerp van wijziging is naar de Raad van State voor advies.

www.vreg.be/nl/wetgeving-energie