23104306blazinggroenelavabal.jpg

SECTORNIEUWS 07/06/2019

26 projecten krijgen steun na jongste call groene warmte

De projectoproep voor groene warmte die de Vlaamse regering begin dit jaar heeft uitgeschreven, leverde 28 antwoorden op (tegenover 13 in 2018), waarvan er 26 werden goedgekeurd. Deze oproep was opengesteld aan een brede waaier van technieken: biomassacentrales vanaf 300 kW, koude-warmteopslag, boorgat-energieopslag, zonneparabolen, en zonneboilers of warmtepompen vanaf 300 kW. Verder kwamen ook projecten rond de injectie van biomethaan, restwarmte en warmtenetten in aanmerking. Het steunbedrag werd bepaald in functie van de CO2-besparing in combinatie met kostenefficiëntie. De verdeling over de technieken is als volgt: 15 projecten rond de productie van groene warmte, 10 projecten rond warmtenetten en restwarmte en 1 project rond biomethaan. In totaal gaat het om ongeveer 12,3 miljoen euro.

www.vlaanderen.be