ccblueprint.jpg

SECTORNIEUWS 16/04/2019

Confederatie Bouw neemt deel aan Europees project Blueprint

De bouwsector is constant op zoek naar geschoold personeel. Tegelijk verschuiven de competenties die nodig zijn voor de bouwsector, door de groeiende digitalisering en de energietransitie. Bouwbedrijven kunnen die ontwikkelingen met moeite volgen, en geschikte profielen vinden is niet evident. Daarom neemt de Confederatie Bouw deel aan het Europese project Blueprint. Dat heeft tot doel om zoveel mogelijk medewerkers de juiste vaardigheden te laten verwerven om de openstaande betrekkingen in te vullen. Blueprint verenigt, naast de Confederatie Bouw, nog acht gelijkaardige nationale verenigingen, en 12 kenniscentra in de Europese Unie. In een eerste stap zal de Confederatie Bouw onderzoeken in hoeverre de huidige eisen verschillen van wat er nodig zal zijn. Daarna volgt een raming van het aantal medewerkers die bijgeschoold moeten worden, met maatregelen op het aanbod op de vraag af te stemmen. Tevens komt er een grootschalige sensibiliseringscampagne.

www.confederatiebouw.be